Flyve tider og daglig brug af pladsen

06-09-2011

Flyve tider for Jydsk luft cirkus Spjald

 

. Mandag = 09 til 21.30

. Tirsdag = ingen flyvning.

. Onsdag = 09 til 22.00

. Torsdag = ingen flyvning.

. Fredag = ingen flyvning.

. Lørdag = 09 til 17.00

.Søndag = 12 til 17.00

Tiderne gælder ikke for el og svæveflyvning

 

Klub aften onsdag aften.

Da vi støjer en del, vil bestyrelsen gerne understrege at det er vigtig at der kun flyves på ovenstående tider, så vi kan bibeholde et godt forhold til vores naboer.

Ved hentning af modelfly der er landet/styrtet uden for Spjald`s matrikel nr. /sikkerhedszone.

Vil bestyrelsen/naboer henstille til, at der kun er en`pilot/person som går ud for at hente modelflyet, især når modelflyet er landet i raps, korn eller majsmark.

Ved større eftersøgninger skal ejeren af marken give tiladelse, da der kan komme erstatnings krav ved forvoldt skade.

Lad være med at få sat en halv sides annonce/repotage i avisen, man kan nøjes med en lille annonce under efterlysning i dagbladet/ugeposten, da det ikke fremmer forståelsen fra vore naboer om vores berettigelse til at udøve vores hobby på Spjald flyveplads.

Overflyvning af vores naboers huse/gårde, er ikke tilladt.

Overhøres dette forbud kan det medføre flyveforbud for vedkommende modelpilot.

En klage fra naboerne til Luftfartsvæsnet/Videbæk kommune (over os), kan medføre at vi ikke får fornyet vores tilladelse til at bruge Spjald flyveplade som modelflyveplads.

Med venlig hilsen fra Bestyrelsen.