Regler for benyttelse af Spjald Flyveplads til modelflyvning.

 1. For at benytte flyvepladsen jævnligt skal man være medlem af Jydsk Luft Cirkus, Spjald. Gæster der ikke er medlem kan benytte pladsen ifølge aftale med et medlem af Jydsk Luft Cirkus, Spjald.
 2. Nybegynder ( elever ) skal ledsages af et erfarent medlem af Jydsk Luft Cirkus, Spjald. Ingen må flyve uden at være forsikret mod ansver gennem Modelflyvning.dk
 3. På flyvepladsen skal der være opsat en ferkvenstavle. En Rc-pilot skal altid hænge kanalafmærkninger på sendeantennen, når en kanal benyttes. Såfremt der sker skader ved overtrædelse af kanal / ferkvensreglerne, bør denne erstattes af skadervolderen.
 4. Biler skal placeres bag afspærringen eller omkring hangaren, således at de hverken genere privatflyvningen eller modelflyvning.
 5. Tilskuer skal holde sig bag afspærringen, og ingen uvedkomne må bevæge sig rundt på Rc-flyvepladsen.
 6. Rc-piloter skal under flyvningen så vidt det er muuligt placere sig enten langs afspærringen eller i Rc-flyvepladsens hjørner, således at start og landinger af modelfly kan foregå frit
 7. Hvis et sports eller svævefly ( ikke model ) lægger an til start eller landing, må modelfly ikke lette fra pladsen. Hvis et Rc-modelfly i sådanne tilfælde er i luften, skal Rc-modelflyet i god tid manøvreres mindst ca. 100 meter bort mod nord fra startbanen og landingsbanen, og endvidre skal Rc-piloter bevæge sig ca. 35 meter bort fra fra start og landingsbanen.
 8. Såfremt flere Rc-piloter flyver på samme tid, bør de holde sig inden for et bestemt luftområde. Overflyvning af og i nærheden af privat beboelse beboelse skal undgås.
 9. Udsæt aldrig nogen for fare ved uforsigtighed. Flyvning over og imod tilskuer i lav højde ( 50 meter ) må ikke findes sted. Det gælder også, når det kun er "os selv" der er tilskuer. Ved tegn på fejl skal der straks landes.
 10. Telestyrelsens bestemmelser bestemmelse skal overholdes. I øvrigt henvises til Modelflyvning.dk`s Rc-bestemmelser, der skal overholdes.
 11. Husk at det er Rc-piloten der er ansvarlig for forvoldte skader.
 12. Arrangementer af større offentlige stævner skal ske efter aftaler med flyvepladsen ledelse.
 13. Ryd altid op efter dig, når du forlader pladsen.
 14. Arealet skal skånes mest muligt, også af biler og knallerter.
 15. Vær med til at håndhæve regler og husk: Tænk sikkerhed.
 16. Tilladeldelse til at benytte Spjald Flyveplads er gældende fra d.9 september 2002. Men tilladelsen kan til enhver tid indrages, såfremt der kommer indvendinger fra Spjald Flyveplads bestyrelse.

Ændringer i forhold til den originale underskrevne doc.

Rc-unionen udskiftet med: Modelflyvning.DK

Statens Luft luftfartsvæsnet, fjernet, da pladsen er fra 2010 overgået til Privat Flyveplads.