Praktisk information

Sommerlejren afholdes på Lindtorp Flyveplads.

Adresse:

Donskærvej 4

7600 Struer

Ankomst kan ske fra fredag uge 27 kl 1600

Sommerlejren lukker ned lørdag uge 28 kl 1200, hvor alle skal have afregnet med sekretariatet.

Der vil formentlig være en mulighed for at overnatte til søndag, men det er uden brug af faciliteterne, og skal aftales i god tid.

Hver dag afholdes briefing, hvor meddelelser og diverse informationer gives til hele lejren.
Der er mødepligt for alle piloter.

Lejren har en daglig pladsmand som bliver udpeget på briefingen. Såfremt man har brug hjælp, har spørgsmål eller finder mangler mv. er det pladsmanden man skal tage kontakt til.
Hvis der på lejren konstateres fejl eller mangler, bedes I rette henvendelse til dagens pladsmand.

Sekretariatet er ansvarlig for afregning og andre kontormæssige opgaver. Der er åbent i "sekretariatet" umiddelbart efter briefing og frem til kl 11:30. Herefter henvises alle henvendelser til pladsmanden.

Hver aften ca. 18:00 tændes der en grill til fælles afbenyttelse. Såfremt der er meget tørt vil grill kun tillades på det flisebelagte område ved hovedbygningen. Vi anbefaler under alle omstændigheder, af hensyn til "hyggefaktoren", at alle grill samles på dette areal.

Forside | Sitemap | Kontakt | Login | umbraco cms skin by Liebling