Generalforsamling 2015

Dato:
10. november 2015
Begivenhedstype:
Generalforsamling
Sted:
Klubhuset
Arrangør/ansvarlig:
Medlemmerne

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Thy RC-Klub.

Tirsdag Den 10. November 2015 kl. 19:00

I klubhuset, Hornstrupvej 11A,  Kallerup

 

 1. Valg af mødeleder og referent.

2. Formandens årsberetning.

3. Fremlæggelse af regnskab.

4. Behandling af anmeldte forslag.

5. Valg af betyrelsesmedlemmer.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt.

 

På valg er: 

Ronald Pedersen, Leo Poulsen og Søren K. Sørensen 

suppleanter. 

Henrik Skriver Nielsen og Torben Østergaard

 

NB: Ronald Pedersen ønsker ikke genvalg

 

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før afholdelsen.