Generalforsamling 2016

Dato:
15. november 2016
Begivenhedstype:
Generalforsamling
Sted:
Sjørring skole
Arrangør/ansvarlig:
BestyrelsenTHY RC KLUB

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Thy RC Klub

Tirsdag d. 15. november kl. 19.00

På Sjørring skole, med følgende dagsorden.

Klubben er vært, ved en lille anretning under mødet.

1. Valg af mødeleder og referent.

2. Formandens årsberetning.

3. Fremlæggelse af regnskab.

4. Behandling af anmeldte forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af revisor.

7. Budget-og kontingentfastsættelse.

8. Eventuelt

På valg er: Jørgen K. Larsen, Erik F. Andersen, og Klaus Høst.

Samt suppleanter. Henrik Skriver Nielsen og Jørgen Nielsen

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før

afholdelsen.Mød op til generalforsamling og vær med til at forme THY RC klubs udvikling

klokke

mød op

taler

Vedtægter