Afstande fra modelflyveplads

Modelflyveplads afstande.jpg

Hvor langt er der ?

 

Afstandene er målt fra pilotfeltet.

Nye møller  = ca. 150 m

Skov mod vest = 200 m

Skov mod nord = 150 m (baneende)

Skov mod syd = 250 m

Mølle = 350 m

Bakken mod syd er 42 m høj

Sikkerheds zone 250 m